torsdag, september 21, 2006

Kortspill i basecampen

Du trodde kanskje ikke det var mulig å lære noe om kultursjokk og kommunikasjon gjennom kortspill - men det er det altså. De to siste undervisningsdagene har aktiviteten i timene vært større/lengre enn forelesningene. Gjennom forvirrende regler, puslespill i fellesskap med munnkurv og "gruppepsykologi" når det gjelder deling av bekymringer, har vi fylt opp ryggsekkene og hjernen med ting som vil vise seg nyttige på praksisstedet. For å si det sånn - har du følelsessvingninger som en tenåring, hodepine i fire uker og isolerer deg med mp3 -spiller, så skal du ikke se bort i fra et det er et lite kultursjokk som har sneket seg med i bagasjen. Men utfordringer er til for å takles og vokses på - det gjelder bare å ikke drukne in "the comfort zone".

Faith and Mind (eller Tro og Tanke kveld som vi ville sagt på godt norsk) er givende. Ikke kun fordi vi fores opp på vestlandslefser og kaffe, men rett og slett fordi "Gud og sånn" er samtaletema som er verdt en prat.

Dessuten vil min mac snart arrive og hva annet kan jeg si en Halleluja for det? Ingen andre forslag ser ut til å appear, derfor: Halleluja!

Jeg innser at jeg er så språkforvirret at en tur til sengen ville vært fordelaktig. Still, the question is om jeg kommer til å klare å pass by peisestua. Tiden will show!

Ingen kommentarer: